Aktualności

Jezus i Samarytanka: daj mi pić

 

Oto temat rekolekcji, które s. Iza i s. Franciszka prowadziły w Dębowcu dla jednej ze wspólnot z Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji Św. Filipa z Rzeszowa. Słowo Boże, mówiące o spotkaniu Jezusa z kobietą z Samarii, utwierdza wierzących w przekonaniu, że każdy chrześcijanin jest wezwany, by stać blisko „studni Słowa Bożego”, aby tym, którzy tam przybędą, umożliwić spotkanie z Jezusem, aby i oni mogli otrzymać Ducha Świętego, „dar wody żywej”, dającej życie. Przy „studni Słowa Bożego” wszyscy jesteśmy spragnieni i żebrzący. Ten, kto będąc chrześcijaninem już poznał, czym jest woda potrzebna dla prawdziwego życia, ten ma obowiązek i misję: wskazać innym, gdzie jest „źródło wody żywej”.

Poprzez rozważania Ewangelii wszyscy zostali wezwani, aby pójść do studni w Sychar i słuchać słów Jezusa, który pragnie rozmawiać z nami, który pragnie zaspokoić nasze pragnienia. Jezus pragnie nawiązać komunię z nami, byśmy nie mieli w sobie lęku przed Bogiem i obaw przed spotkaniem z Nim w wieczności.

Każdy, kto w czasie chrztu otrzymał dar Ducha Świętego, „źródło wytryskujące ku życiu wiecznemu”, powinien słuchać w sobie, we własnym wnętrzu (sercu) tego, co mówi Duch Święty. Samarytanka reprezentuje nas wszystkich, z naszym pragnieniem miłości i naszymi poszukiwaniami miłości na złych drogach grzechu. Tymczasem „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych, przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5).

 

 

 

Skip to content