Aktualności

IV sesja w Szkole Katechistów Diecezji Kieleckiej

 

11 maja rozpoczęliśmy IV sesję w Szkole Katechistów Diecezji Kieleckiej. Sesja nosi tytuł: Wprowadzenie do modlitwy „Ojcze nasz”. Modlitwa „Ojcze nasz” jest słowem Boga, bo tak modlił się Jezus; jest słowem o Bogu, gdyż mówi nam, kim w najgłębszej swej istocie jest Bóg i wreszcie jest słowem do Boga, ponieważ chrześcijańska modlitwa polega na mówieniu do Boga Słowem Bożym. Podczas naszych spotkań wyjaśniamy modlitwę „Ojcze nasz”, Modlitwę Pańską – czyli Jezusową – czyniąc to Jego słowami, Jego czynami, zapisanymi w Ewangeliach i przeżytymi osobiście przez uczniów rodzącego się Kościoła. Uczestnicy otwartym sercem i umysłem przyjmują przekazywane im treści oraz uczą się, jak wprowadzać w tę modlitwę i zażyłą relację z Bogiem Ojcem tych, do których zostaną posłani. Następne spotkanie 8 czerwca.

 

 

 

Skip to content