Aktualności

Inauguracja Szkoły Katechistów Diecezji Kieleckiej

 

9 września 2023 r w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach odbyła się inauguracja Szkoły Katechistów Diecezji Kieleckiej. Dnia 10 maja 2021 roku, papież Franciszek ustanowił posługę świecką katechisty jako stałą służbę dla Kościoła w dziele przekazywania wiary. Aby urzeczywistnić posługę katechisty we wspólnocie Kościoła Kieleckiego, Biskup Kielecki Jan Piotrowski ustanowił Szkołę dla Katechistów w Diecezji kieleckiej, a jej prowadzenie powierzył Stowarzyszeniu Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach.

Na pierwszą edycję formacji podstawowej zgłosiło się 30 osób z 18 parafii naszej diecezji. W wykładzie inauguracyjnym ks. Marian Królikowski, założyciel i Przełożony Generalny Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” wskazał między innymi na cel Szkoły Katechistów, jakim jest formacja świeckich katechistów do prowadzenia katechezy ewangelizacyjnej osób dorosłych w parafii (katecheza kerygmatyczna). Działalność Szkoły katechistów ma na celu uruchomienie systematycznej posługi świeckiej parafialnego katechisty w dziele ewangelizacji i katechizacji dorosłych w parafii.

Katechista jest powołany przede wszystkim do posługi duszpasterskiej przekazywania wiary, „od pierwszego głoszenia, które wprowadza w kerygmat, przez nauczanie, które przygotowuje do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, aż po formację stałą” (Franciszek, List Apostolski „Antiquum Ministerium”, 6).

Misją świeckiego Katechisty w parafii jest katecheza ewangelizacyjna dorosłych, obejmująca osoby, które uczestniczą w procesie duszpasterskiego przygotowania do przyjęcia sakramentów świętych. W szczególności posługa Katechisty dotyczy prowadzenia katechez kerygmatycznych dla rodziców i chrzestnych w ramach przygotowania do Sakramentu Chrztu; dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.; dla kandydatów i rodziców młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania; dla narzeczonych w ramach przygotowania do Sakramentu małżeństwa oraz ewangelizacja stała dla dorosłych, którzy wyrażą chęć dalszej formacji i uczestnictwa w systematycznych spotkaniach parafialnych.

Centralnym punktem wydarzenia była Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego w intencji rozpoczynających formację i wykładowców. W homilii Ksiądz Biskup Jan Piotrowski zwrócił uwagę na naglącą potrzebę zaangażowania ludzi świeckich w Kościele, na którą odpowiedzią jest posługa katechisty realizowana jako powołanie. Posługa ta wpisuje się w działalność Kościoła, który nie tyle jest organizacją, co przede wszystkim żywym organizmem. W Kościele każdy ma swoje miejsce. Ks. Biskup podkreślił także, że pomimo upływu czasu i zmieniających się uwarunkowań społecznych, Ewangelia pozostaje niezmienna, ponieważ Chrystus jest wczoraj i dziś ten sam także na wieki (por. Hbr 13, 8).

Cieszymy się, że rozpoczynamy nowe dzieło w naszej diecezji.

 

 

Skip to content