Aktualności

II sesja w Szkole Katechistów Diecezji Kieleckiej

 

11 listopada 2023 r. w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach (ul. Wileńska 1A) rozpoczęliśmy II sesję w Szkole Katechistów Diecezji Kieleckiej zatytułowaną: „Jezus – Słowo Boże w życiu i posłudze Kościoła”.

Historia spotkań Boga z ludzkością jest historią Jego „mówienia” do ludzi, które znajduje swój szczyt w Jezusie Chrystusie, ostatecznym i pełnym Słowie Boga wypowiedzianym do ludzkości. Jezus jest Słowem, które mówi wszystko, które komunikuje i objawia w pełni Boga i Jego wolę wobec ludzi.

Od początku swego istnienia Kościół jest sługą Słowa Bożego, zgodnie z tym, co mówi św. Paweł: „Nie głosimy siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas jako sługi wasze przez Jezusa” (por. 2 Kor 4,5). Kościół nie jest więc „panem i właścicielem Słowa” ale depozytariuszem, świadkiem i sługą Słowa oraz sługą tych, którym głosi Ewangelię!

Misja i zadanie Kościoła polega na tym, aby potrafił dziś przemawiać i wypowiadać wieczne Słowo Boga; aby potrafił głosić „Jezusa Chrystusa, który jest wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13,8); aby potrafił obwieszczać „odwieczną Dobrą Nowinę” (Ap 14,6): jest to również wyzwanie, które każdy katechista musi podjąć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content