Wkrótce

Formacja małżeństw II: 21-23 kwietnia 2023 r.

 

Cel: Odkryć zamysł Boga wobec chrześcijańskiej rodziny i małżeństwa.

Wsłuchując się w różne problemy i współczesne dylematy dotyczące małżeństwa i rodziny pragniemy, sięgając do Biblii, poznać pierwotny zamysł Boga wobec rodziny, czyli to „jak było od początku…” (por. Rdz 1, 26-31). Chrześcijańskie rodziny mają wiele do ofiarowania współczesnemu światu, ponieważ Słowo Boże odkrywa przed nami zamysł Boga wobec małżeństwa i rodziny i uczy nas także, jak budować ognisko domowe, które trwa całe życie.

Podczas tej sesji małżonkowie w świetle usłyszanego Słowa Bożego pracują w parach, aby realizować zamysł Boga w ich konkretnym życiu. Szanujemy prywatność par małżeńskich, dlatego nie ma grupowych dyskusji ani obowiązku wyjawiania czegokolwiek z pożycia poszczególnych par.

Zapraszamy małżeństwa, które pragną budować swoje rodziny zgodnie z wolą Boga, tych którzy dzisiaj szukają odpowiedzi na pytanie: jaka jest wola Boga wobec mojego małżeństwa i rodziny?

Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o godz. 18.00 Eucharystią, a kończą w niedzielę o godz. 13.00. Przeznaczone są tylko dla małżonków, nie ma możliwości przyjazdu z dziećmi.

Serdecznie zapraszamy!

 

Formularz zgłoszeniowy

Formacja małżeństw: Małżeństwo i rodzina w Biblii
 • UWAGA: Warunkiem przyjęcia na rekolekcje jest kontakt telefoniczny po otrzymaniu maila oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 50 zł. na konto Wspólnoty. W razie rezygnacji z udziału zaliczka nie podlega zwrotowi. Cel: Odkryć zamysł Boga wobec chrześcijańskiej rodziny i małżeństwa. Termin: 21-23 kwietnia 2023 r. Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Wileńska 1A 25-411 Kielce W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W REKOLEKCJACH PROSIMY O POWIADOMIENIE
  0
 • Nazwisko*
  1
 • Imię małżonki*
  2
 • Wiek*
  3
 • Zawód*
  4
 • Imię małżonka*
  5
 • Wiek*
  6
 • Zawód*
  7
 • Adres e-mail*
  8
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  9
 • Telefon kontaktowy*
  10
 • Wspólnota/Parafia*
  11
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  12
 • Imię i nazwisko Duszpasterza parafii lub kierownika duchowego*
  13
 • Nr telefonu Duszpasterza parafii lub kierownika duchowego*
  14
 • Czy korzystacie z zakwaterowania*
  15
 • Uwagi*
  16
 • 17

 

 

 

Skip to content