Aktualności

Doświadczyć mocy Zmartwychwstałego

 

Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim – nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze – przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach – w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych (Flp 3, 7-11).

Św. Paweł zaczyna od stwierdzenia, że odtąd wszystko uznaje za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa. Poznać swojego Pana oznacza tu umiłować Go, być z Nim w komunii, zjednoczeniu (Flp 3, 8). Świadczy o tym także użyty tu przymiotnik dzierżawczy mój Pan. Doświadczenie miłości Jezusa tak głębokiej i intensywnej sprawiło w nim wołanie: Jezus Chrystus, mój Pan, które potwierdza całą jego miłość do Chrystusa, ponieważ to dla Niego zostawił wszystko to, co wcześniej uważał za zysk. Apostoł pragnie pozyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim nie ze swoją sprawiedliwością, która pochodzi z przestrzegania Prawa, lecz ze sprawiedliwością, która wypływa z wiary w Chrystusa, pochodzącej od Boga dla tych, którzy pokładają swoją ufność w wierze w Chrystusa.

W ten sposób św. Paweł wyraża swoją świadomość, że nie ma nic do zrobienia przed Bogiem. Wie, że jest grzesznikiem niezdolnym do tego, by uważać się za lepszego od innych. Dlatego największym jego pragnieniem jest poznanie Chrystusa – zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach (Flp 3, 10). Apostoł pragnie poznać, a raczej doświadczyć mocy Zmartwychwstałego, która działa w wierzącym. Poznanie bowiem Chrystusa prowadzi do doświadczenia mocy zmartwychwstania: jest to wyrażenie oznaczające łaskę Ducha Świętego, dynamis Boga, który dokonuje w człowieku tego, czego on sam w oparciu o własne ludzkie siły nie jest w stanie uczynić. Moc zmartwychwstałego Pana przemienia to, czego człowiek nie może zmienić, uzdrawia to, co jest niemożliwe do uzdrowienia, ożywia to, co jest w nim martwe. Apostoł, mówiąc o sobie, przekonuje, że moc zmartwychwstania dokonuje dzieła w każdym, kto przylgnie do Chrystusa, ponieważ Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych (1 Kor 6, 14).

Udział w mocy zmartwychwstania jest wewnętrznie związany z udziałem w cierpieniach Chrystusa. Dla każdego chrześcijanina, tak jak i dla Chrystusa, nadzieja zmartwychwstania jest ściśle związana z koniecznością cierpienia.

 

Fragment książki: s. Samuela Grażyna Klimas, Koinônia – wspólnota z Bogiem i braćmi. Realizacja Nowotestamentalnej Koinônii w monastycyzmie.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

„Koinonia Św. Pawła” w Kielcach  
tel. 606 124 328

 

 

 

 

 

Skip to content