Aktualności

Czynić dobro, odrzucać zło!

 

Proszę was, bracia, żeby nikt z was nie wierzył, że tylko to mu wystarczy, że nie popełnił złych czynów, lecz na ile tylko może niech się odwraca od zła i czyni dobro. Niech usłyszy Pana, który mówi w Ewangelii: <<Cóż za pożytek, że mi mówicie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?>> (Łk 6, 46), oraz: <<Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać Moje przykazania>> (J 14, 15). Jakie zaś są przykazania, które w Ewangelii Chrystus polecił do wykonywania, to z Bożą łaskawością dobrze wiecie. <<Miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, którzy was prześladują, tak będziecie synami Ojca waszego>> (Mt 5, 44-45); i także: <<Dajcie jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste>> (Łk 11, 41). W tej sprawie posłuchajmy i świętego Jakuba na cały głos wołającego: <<Tak jak ciało bez duszy jest martwe, tak też martwa jest wiara bez uczynków>> ( Jk 2, 26). Ze wszystkich sił, najdrożsi bracia, czyńmy to, co dobre!

Cezary z Arles, Kazanie 15, [w:] ŹMT 57.

 

 

 

 

Skip to content