Aktualności

Chrześcijanin uczniem Chrystusa

 

„Stań się sługą miłym swemu Panu. Pokornym uczniem Tego, który dla ciebie sam się upokorzył. Uczniem posłusznym Temu, który sam jest posłuszny. Uczniem cierpliwym Tego, który sam jest cierpliwy. Uczniem wyrozumiałym Tego, który sam jest wyrozumiały. Uczniem miłosiernym Tego, który sam jest miłosierny. Nosząc ciężary bliźniego, tak jak i On poniósł twoje ciężary. Kochając wszystkich czystą miłością, tak jak i On nas kocha. Będąc Mu we wszystkim posłusznym[1] do chwili, kiedy zabierze cię do swego wielkiego odpoczynku, gdzie ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, co przygotował Bóg tym, którzy Go miłują (1 Kor 2, 9). Jemu chwała na wieki”.

Św. Barsanufiusz, List 111, ŹM 69, s. 258.

 

 

 

[1] Posłuszeństwo Panu zakłada posłuszeństwo Jego Słowu – podejmowanie wysiłku życia zgodnie z Ewangelią.

 

 

 

 

Skip to content