„Zmartwychwstałem i znowu jestem z tobą. Alleluja!”
(Ps 138 (139),18 – Wulgata).

Jest to pieśń zwycięstwa Chrystusa, słowo nowe i ostateczne, słowo nowego stworzenia, słowo dla nas i na każdy nasz dzień, aż do dnia chwalebnego powrotu Chrystusa. Właśnie to słowo, powinno być zawsze obecne w sercu każdego chrześcijanina, ponieważ ono karmi naszą wiarę w Chrystusa, Pana, Żyjącego na zawsze; ono umacnia naszą nadzieję jaką pokładamy w Nim, Zmartwychwstałym i Żyjącym oraz objawia, że Bóg jest miłością…

Tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, naszego Pana, jest niewyczerpanym misterium: nasza wiara jest bowiem przylgnięciem do Boga, którego nam objawił Jego Syn posłany na świat; Człowiek, który żył pośród nas „czyniąc dobro” (Dz 10,38), ale który został skazany na śmierć, potępiony i odrzucony, i ukrzyżowany przez ludzi, a następnie powstał z martwych i jest Panem, Bogiem żyjącym na zawsze. On stał się naszą Paschą, drogą powrotu do Ojca…

Do Niego, my, chrześcijanie musimy nieustannie wracać, ponieważ nasze życie ziemskie, nasza śmierć i przyszłe życie należą już do Pana, Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech więc wiara w niezmienne zwycięstwo Jezusa nad śmiercią nieustannie przenika naszą codzienność, ponieważ „nic, nawet śmierć, nie może nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8,39). Niech radość ze zmartwychwstania Chrystusa czyni nas wiarygodnymi świadkami Jego nieustannej obecności w świecie.

Składamy te życzenia pełni paschalnej nadziei na nasze zmartwychwstanie i życie wieczne z Chrystusem w Bogu.

Siostry i Bracia z Koinonii św. Pawła

Liturgia Paschalna we Wspólnocie i Parafii św. Pawła

zapraszamy do udziału w
LITURGII PASCHALNEJ

LITURGIA WIELKIEJ NOCY
Adoracja Najśw. Sakramentu           godz. 19.00

Wigilia Paschalna                                godz. 20.00

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Eucharystia                                           godz. 11.00

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Eucharystia                                           godz. 11.00