Boże Narodzenie 2019.

Misterium Bożego Narodzenia ogłasza „nowość Boga, który przychodzi do człowieka”. Dzięki Słowu Bożemu dociera do nas głos zwiastujący adwent, przyjście Przychodzącego. Bóg, Ojciec wszystkich ludzi, posłał do nas swojego Syna, który „stał się Człowiekiem w łonie Maryi Dziewicy”, aby zbawić ludzkość, aby człowiek otrzymał przebaczenie, a cały świat stał się godnym udziału w pełni niewymownej łaski: życiu Boga.

Za pośrednictwem Jezusa, Nowego Człowieka, który przychodzi od Boga i przynosi dobrą nowinę o Królestwie, Bóg przychodzi do człowieka, aby powstrzymać zło: światło rozrywa ciemności niewidomych; nogi chromych zaczynają tańczyć; wykluczeni i odrzuceni odnajdują braterski uścisk komunii; słodycz dobrych słów dociera do uszu głuchych; życie powraca do tych, którzy śpią snem śmierci; nowa radość ogarnia ubogich i przywraca im godność…

Wierzymy z głębi serca we Wcielenie Syna Bożego, przyjście Boga, który się uczłowieczył. Ale mamy także niezachwianą nadzieję, że gdy powtórnie przyjdzie w godzinie Sądu, staniemy przed Nim z radością, która dojdzie do pełni, gdy On, Żyjący i Uwielbiony, wprowadzi nas do szczęścia w raju: obdarzy nas swoją chwałą, uczyni nas uczestnikami życia wiecznego.

Jezus Chrystus, nasz Pan, przychodząc na ten świat, swoim miłosierdziem rozwiązał więzy grzechu i napełnił odwagą serca wierzących. Z niezachwianą siłą przekonania i gorącym zapałem ogłaszajmy wszystkim ludziom bliskość Boga, który jest czuły i miłosierny, który przyjdzie, aby nas nawiedzić, jak „słońce wschodzące z wysoka” (Łk 1,78).

Siostry i Bracia z „Koinonii Św. Pawła”