Jak co roku tydzień przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, przeżywaliśmy w naszej Wspólnocie i Parafii Nowennę. W ramach codziennych spotkań formacyjnych połączonych z modlitwą zgłębialiśmy temat modlitwy chrześcijańskiej, która jest odpowiedzią człowieka na bezinteresowną i uprzedzającą decy­zję Boga o nawiązaniu relacji z człowiekiem. Nowennę zakończyliśmy czuwaniem i Eucharystią w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Licznie zgromadzeni uwielbialiśmy Chrystusa Zmartwychwstałego i przyzywaliśmy z wiarą Ducha Świętego. W niedzielę w czasie Eucharystii 16 osób dorosłych z terenu naszej diecezji przyjęło sakrament bierzmowania (w ramach Diecezjalnego Ośrodku Katechumenalnego „św. Pawła”).