Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” oraz Parafia p.w. Pawła Ap.
zapraszają na wspólną modlitwę:

24.12.2018   WIGILIA (poniedziałek)
Pasterka g. 24.00

 25.12.2018   NARODZENIE PAŃSKIE (wtorek)   
 Eucharystia g. 11.00

26.12.2018   ŚW. SZCZEPANA (środa)
Eucharystia g. 11.00

30.12.2018  NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
Eucharystia g. 11.00

31.12.2018  SYLWESTER (poniedziałek)
Adoracja, uwielbienie Boga g. 21.00
Eucharystia g. 23.00

01.01.2019   NOWY ROK (wtorek)
Eucharystia g. 11.00

06.01.2019    OBJAWIENIE PAŃSKIE (niedziela)
Eucharystia g. 11.00
Od g. 15.00 na terenie parafii kolędować będą grupy  dzieci Młodych Ewangelizatorów.

13.01.2019   NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
Eucharystia g. 11.00
Bezpośrednio po Eucharystii parafialne śpiewanie kolęd z udziałem dzieci i młodzieży.