Podczas ferii grupa uczniów z Liceum im. J. Piłsudskiego (klasy I) wraz z s. Kingą, s. Julią i s. Marianną oraz animatorami spędzili kilka dni w Świętej Katarzynie (w Pallotyńskim ośrodku Wieczernik). Czas ten był okazją do integracji i wzajemnego poznania się, do zimowych wędrówek (np. na Łysicę), a przede wszystkim do ewangelizacji, do nawiązania relacji z Jezusem – Mistrzem, który przechodzi drogą naszego życia. Słuchając Słowa Bożego mówiącego o spotkaniu Bartymeusza z Jezusem, młodzież odkrywała, co stanowi naszą współczesną ślepotę i w jaki sposób Jezus uzdrawia człowieka, który z wiarą zwraca się do Niego. Podczas wyjazdu ważnym punktem programu były również warsztaty (teatralne, artystyczne i muzyczne), podczas których młodzież przygotowywała przedstawienie ewangelizacyjne. Weekend ten spędziliśmy tak owocnie, że planujemy kolejny wyjazd.