Wsparcie Wspólnoty

Jeśli chcesz wesprzeć liczne dzieła ewangelizacji realizowane przez naszą Wspólnotę, możesz to uczynić składając ofiarę.

Konto bankowe: Stowarzyszenie Życia Apostolskiego
„Koinonia św. Pawła” w Kielcach:
BANK Pekao S.A.
94 1240 1372 1111 0010 6382 3199

Serdecznie dziękujemy i zapewniamy o naszej modlitwie za wszystkich ofiarodawców.

Wsparcie Wspólnoty