Kurs Animacja Modlitwy Charyzmatycznej
powered by FormCraft form builder
Redemptoris Missio - Koinonia Św. Pawła w Kielcach - Redemptoris Missio - Koinonia Św. Pawła w Kielcach ul. Bęczkowska 35a; Kursy i Rekolekcje: lectio divina, kapłańskie rekolekcje, rekolekcje dla osób konsekrowanych