We wtorek 26 listopada zakończyliśmy kolejną edycję „Wieczorów wiary”. Jest to cykl 8 spotkań, poprzez które możemy odnowić swoją relację z Bogiem, swoją więź z Chrystusem zmartwychwstałym. Spotykamy się raz w tygodniu (we wtorki) po Eucharystii. Rozpoczynamy poczęstunkiem przy wspólnym stole. Następnym punktem programu jest konferencja, podczas której słuchamy Słowa Bożego. Słowo Boże skierowane do każdego z nas osobiście objawia nam, kim Bóg jest dla nas, kim my jesteśmy w Jego oczach, co uczynił z miłości do nas i w jaki sposób my możemy odpowiedzieć na Jego dar. Po konferencji spotykamy się w małych grupach, gdzie każdy może wyrazić swoje refleksje, wątpliwości, zadawać pytania i dzielić się własnym doświadczeniem. Jest to także uprzywilejowany moment do wzajemnego poznania się i nawiązania  relacji przyjaźni. Następna edycja odbędzie się jesienią 2020 r., a w kwietniu rozpoczniemy nowy cykl „Wieczory wiary cz.II” (aby pogłębić naszą więź ze Słowem Bożym”.