Stowarzyszenie Życia Apostolskiego
?Koinonia św. Pawła? w Kielcach

zaprasza na
WIECZORY WIARY”
dla odnowy życia z Bogiem.

Wieczory wiary  to  cykl 8 spotkań, które mają na celu odnowienie relacji z Bogiem poprzez spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym.

Każdy z nas otrzymał na chrzcie świętym wspaniały dar nowego życia. Czasami pozostaje on jednak jak nierozpakowany prezent?
Trzeba nam na nowo odkryć ten dar, aby nim żyć. Dokonuje się to na drodze słuchania Słowa Bożego, które rodzi wiarę (por. Rz 10,17) i prowadzi do osobistego spotkania z Bogiem.

Spotkania odbywają się we wtorki po Eucharystii w godzinach: 18.50 ? 21.00.

Rozpoczęcie ? wtorek 8.10.2019 o g. 18.50. Zakończenie ? wtorek 26.11.2019

W programie m.in.: konferencja, rozmowy, poczęstunek

przeczytaj świadectwo

Miejsce: Parafia św. Pawła Apostoła
ul. Bęczkowska 53a; Kielce
tel. 606124328, 41 368 57 03

formularz zgłoszeniowy