W miniony weekend s. Samuela i s. Marianna z naszej Wspólnoty „Koinonia Św. Pawła” prowadziły rekolekcje dla małżeństw z Archidiecezji Łódzkiej. Rekolekcje połączone z warsztatami odbywały się w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi. W świetle Słowa Bożego siostry ukazywały piękno powołania chrześcijańskiego do życia w małżeństwie i rodzinie, która jest wspólnotą życia i miłości. Podczas formacji małżonkowie odkrywali, jak budować właściwe relacje małżeńskie i rodzinne, jak lepiej się poznać, jak przetrwać kryzysy oraz dążyć do jedności i prawdziwej miłości.