W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało – zgłębiamy Tajemnicę Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, który dając nam swoje Ciało i swoją Krew (jako Pokarm i Napój na życie wieczne) dzieli się z nami swoim życiem. Naszą wiarę tego dnia wyrażamy w sposób szczególny uczestnicząc w Eucharystii, przyjmując Chrystusa w komunii św. oraz idąc w procesji z Najświętszym Sakramentem.