W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało – zgłębiamy Tajemnicę obecności Tego, Który ze swojego życia złożył ofiarę z miłości do nas i pozostał z nami w Najświętszym Sakramencie. Od Niego uczymy się, jak stawać się darem dla innych (w rodzinie, we wspólnocie w Kościele i w świecie). Naszą wiarę tego dnia wyrażamy w sposób szczególny uczestnicząc w Eucharystii, przyjmując Chrystusa w komunii św. oraz idąc w procesji z Najświętszym Sakramentem.