REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

Temat: PARAFIA LITURGIA EWANGELIZACJA

Wielką troską Kościoła jest to, aby wspólnota chrześcijańska jaką jest parafia – a w konsekwencji każdy chrześcijanin – została najpierw prawdziwie (z)ewangelizowana, czyli doszła do wiary dojrzałej i przemyślanej, zanim zostanie rzucona w misję ewangelizacyjną, poświęcając temu zadaniu większą część swoich sił.

Z takim właśnie przekonaniem pragniemy rozważyć temat „parafia, liturgia, ewangelizacja”, Centrum i siłę parafii stanowi liturgia, w której Słowo Boże buduje wspólnotę, a Duch Święty działa jako wychowawca wiary ludu Bożego. Poprzez liturgię Kościół staje się zdolny do auto-ewangelizacji wspólnoty.

Zapraszamy księży do rekolekcyjnego pochylenia się nad rzeczywistością, która stanowi naszą codzienność i podstawową formę ewangelizacji.

Prowadzący: ks. Marian Królikowski

Koszt: 280 zł

Rozpoczęcie: g. 18.00 Eucharystią (17.30 Nieszpory)
Zakończenie: g. 13.00 Obiadem

Formularz zgłoszeniowy