Stowarzyszenie Życia Apostolskiego
„Koinonia św. Pawła” w Kielcach

zaprasza na

WIECZORY WIARY” część II
Nasza droga ze Słowem Bożym

„Wieczory wiary” cz. 2 to cykl 7 spotkań, które mają na celu pomóc poznać Pismo Święte i rozpalić serce miłością do Jezusa, który jest Słowem Bożym. Będziemy to czynić wraz z uczniami idącymi ze Zmartwychwstałym Jezusem do Emaus, aby On także nas przemienił w swoich świadków.

Spotkania odbywają się we wtorki po Eucharystii w godzinach: 18.50 – 21.00

Możesz kogoś ze sobą przyprowadzić! Przynieś Biblię! (Stary i Nowy Testament)

Rozpoczęcie: wtorek 21.04.2020 o g. 18.50.
Zakończenie: wtorek 02.06.2020

W programie m.in.: konferencja, rozmowy, poczęstunek

Miejsce: Parafia św. Pawła Apostoła
ul. Bęczkowska 53a; Kielce
tel. 606124328, 41 368 57 03

formularz zgłoszeniowy