REKOLEKCJE DLA OSÓB KONSEKROWANYCH

Temat: Abraham – człowiek, który usłyszał i zobaczył Słowo Boga

Cel: Odkryć Jezusa, którego oczami wiary widział Abraham.

Abraham należy do grona tych, którzy „w wierze pomarli, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali” (Hbr 11,13), a Jezus Chrystus mówi o nim: „Abraham, ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się” (J 8,56). Abraham, to pierwszy człowiek, który usłyszał Słowo Boga, który „spotkał Boga”, ale również „ujrzał dzień Chrystusa i się rozradował” (por. J 8,56)! Przemierzając Biblię, Słowo Boże poprowadzi nas do ostatecznego „miejsca” spotkania z Bogiem Abrahama, do Jego „oblicza” w Jezusie Chrystusie, Słowie, które stało się ciałem (por. J 1,14).

Termin: 31.07-06.08.2017r.
Koszt: 380 zł

Rozpoczęcie: g. 18.00 Eucharystią (17.30 Nieszpory)
Zakończenie: g. 13.00 Obiadem

Formularz zgłoszeniowy