Oto temat ostatniego Spotkania Młodych, które odbyło się w sobotę 7 grudnia w naszej Wspólnocie. Poznawaliśmy Boga jako Źródło prawdziwej radości i odkrywaliśmy, jak Słowo Boże ukazuje radość życia. Radość z życia jest możliwa zawsze – pomimo cierpienia i niesprzyjających okoliczności. Taka radość jest darem, który pochodzi od Boga – dawcy wszelkiego dobra. Do człowieka należy ten dar przyjąć i rozwinąć. Po pracy w grupach był czas na modlitwę oraz na radosne spotkanie ze Świętym Mikołajem. Spotkanie zakończyliśmy agapą przy wspólnym stole.