„Otrzymacie Jego moc”: pod tym hasłem przeżywaliśmy 13 października kolejne Spotkanie Młodych w „Koinonii Św. Pawła” w Kielcach. Po zabawach integracyjnych mieliśmy czas na słuchanie Słowa Bożego. Odkrywaliśmy Osobę Ducha Świętego (naszego Przewodnika) i Jego działanie  w naszym chrześcijańskim życiu. Po krótkiej przerwie zgromadziliśmy się na Liturgii, aby prosić o dar Ducha Świętego dla każdego z nas. Następnie wyruszyliśmy w drogę … i w czasie podchodów w twórczy sposób zgłębialiśmy temat naszego spotkania. Zakończyliśmy wspólną agapą. Czas spędziliśmy radośnie, spotykając się z Bogiem i z sobą nawzajem. Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 27 kwietnia 2019!