„Znaleźliśmy Mesjasza, Jezusa z Nazaretu i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem Świata” (por. J 1,41.45; 4,42). Oto motto rekolekcji dla osób konsekrowanych, które odbywały się w naszej Wspólnocie w dwóch turach (w czerwcu oraz w sierpniu). Słowo Boże, głoszone przez ks. Mariana Królikowskiego i s. Samuelę Klimas, objawiało nam Jezusa przechodzącego drogą najzwyklejszej codzienności życia mężczyzn i kobiet, mówiącego do serca, przynaglającego, aby uczynić z naszego życia nieustanne poszukiwanie. Słuchając tekstów Pisma o najbardziej znaczących spotkaniach z Jezusem, mogliśmy zweryfikować aktualny stan naszej wiary: jak wygląda jakość mojej relacji z Panem dzisiaj? Dzięki medytacji nad tymi spotkaniami zobaczyliśmy, jak pierwsi uczniowie Jezusa rozpoznali Słowo Boże i obecność Boga w owym „Mistrzu z Nazaretu”, oraz poświęcili wszystko, aby Chrystus zamieszkał i żył w ich sercach (por. Ga 2,20; Ef 3,17). Badaliśmy Pismo „oczami serca” (por. Ef 1,18), aby odkryć w nim Chrystusa Pana, który „przechodzi” przez nasze życie.