05 lutego w Diecezjalnym Ośrodku Katechumenalnym „św. Pawła” Cezary przyjął sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię. Cieszymy się z kolejnej osoby, która świadomie wybierając Chrystusa, stała się członkiem wspólnoty Kościoła. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego (KKK 1212).