REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2020

Termin: 2-5 kwietnia – ODWOŁANE

Prowadzący: ks. Marian Królikowski
Temat: „Wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał”
(1 Tes 4, 14).

Wiara karmi się Słowem i rozwija się dzięki Słowu, które pochodzi od Ojca i jest Słowem Miłości, Synem Bożym, który uzdrawia, przebacza i zbawia. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa, które przechodzi przez mękę, krzyż, grób i zmartwychwstaje, które daje życie.

Słowo uczy nas wiary w obietnicę życia, które jest większe od śmierci, nawet wtedy, gdy prowadzi przez grób: a to oznacza, że wiara prowadzi do życia przez doświadczenie śmierci. Człowiek wierzący (chrześcijanin) opiera swą wiarę i nadzieję życia wiecznego na obietnicy Jezusa: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł będzie żył na wieki” (J 11, 25-26).

Nawet jeśli umrze, będzie żył”, te słowa możemy odnieść zarówno do Jezusa Chrystusa, „który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga” (Hbr 12, 2), jak i do chrześcijanina, który jest świadomy swej „śmierci z Chrystusem” (por. Rz 6, 3.11), będąc także uczestnikiem łaski, jaka z niej wypływa. Bóg oczekuje od nas wiary w obietnicę życia. Chrystus przyjął na siebie noc śmierci i noc wiary podczas konania i od tego momentu jest obecny w każdej śmierci i każdej próbie wiary. W Nim każdy może przejść ze śmierci do życia!

Ilekroć sprawujemy Eucharystię, mamy udział w zbawieniu i życiu wiecznym: głosimy sens i owoc tego cierpienia i tej śmierci, które uczyniły Jezusa pełnym mocy Synem Bożym, Panem historii, pierworodnym Bratem ludzi, zdolnym nadać wartość naszemu cierpieniu i śmierci, naszemu życiu podarowanemu z miłości innym ludziom, przemieniając je w życie dziecka Bożego. Chrześcijanie zrozumieli, że Eucharystia daje życie. „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie” (1 Kor 11, 26): św. Paweł nie mówi: „Głosicie śmierć Jezusa”, lecz: „Głosicie śmierć Pana”, czyli śmierć Chrystusa Zmartwychwstałego – głosicie Życie!

Rozważając Słowo Boże, Dobrą Nowinę o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, pragniemy, aby jego światło oświeciło nasz umysł i serce (umocniło wiarę), a każdemu, kto jest zmęczony cierpieniami i lękiem o przyszłość, przyniosło uzdrawiające lekarstwo ufności i nadziei. W naszych rozważaniach rekolekcyjnych, będziemy chcieli „usłyszeć i przemodlić Słowo”, które uczy nas bezgranicznego oparcia się na Bogu.

Serdecznie zapraszamy!

Program:

Czwartek- sobota
18.00 – Eucharystia
18.45 – Konferencja
Niedziela:
11.00 – Eucharystia, zakończenie rekolekcji

Miejsce: Parafia św. Pawła
                ul. Bęczkowska 53a