REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2019

Prowadzący: ks. Marian Królikowski
Termin: 11-14 kwietnia
Temat: Ostatnie słowa Jezusa: 7 słów z krzyża

Tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, naszego Pana, jest niewyczerpanym misterium, do którego my, chrześcijanie musimy nieustannie wracać, aby ożywiać naszą wiarę, ugruntować naszą nadzieję i wzrastać w miłości.

Te ostatnie słowa Jezusa, sprawiają, że ?krzyż mówi? i dociera do nas ?słowo krzyża?, które objawia mądrość Bożą, będącą głupstwem i zgorszeniem dla uczonych, lecz zbawieniem dla wierzących (por. 1Kor 1,18-25). Pragniemy je rozważać, medytować i modlić się nimi: pamiętając jednak, że te ostatnie słowa Jezusa na krzyżu, są przede wszystkim słowami poprzedzającymi zmartwychwstanie.

Te siedem słów zostało wypowiedzianych przez naszego Pana podczas Jego męki na krzyżu. Jezus mówił otwarcie i szczerze, z powodu swej miłości do nas, dla naszej korzyści i dla naszego zbawienia. Każde słowo miało swój efekt. Były to słowa błogosławieństwa i łaski. Na krzyżu Jezus nikogo nie potępił, nikogo nie ukarał, pomimo wszelkich swoich cierpień. On bowiem nie przyszedł potępić, ale zbawić świat.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Program:
Czwartek- sobota
18.00 – Eucharystia
18.45 – Konferencja
Niedziela:
11.00 – Eucharystia, zakończenie rekolekcji

Miejsce: Parafia św. Pawła
                ul. Bęczkowska 53a