„PARAFIA, LITURGIA, EWANGELIZACJA”. Oto temat tegorocznych rekolekcji kapłańskich, które odbyły się od 4 do 7 września. Wielką troską Kościoła jest to, aby wspólnota chrześcijańska, jaką jest parafia (a w konsekwencji każdy chrześcijanin), została najpierw prawdziwie (z)ewangelizowana, czyli doszła do wiary dojrzałej i przemyślanej, zanim zostanie rzucona w misję ewangelizacyjną, poświęcając temu zadaniu większą część swoich sił. Dlatego księża, którzy przybyli do nas z Polski i Białorusi, wspólnie rozważali tak ważny temat: „parafia, liturgia, ewangelizacja”. Odkrywali także na nowo, że centrum i siłę parafii stanowi liturgia, w której Słowo Boże buduje wspólnotę, a Duch Święty działa jako wychowawca wiary ludu Bożego. W czasie rekolekcji, które prowadził ks. Marian Królikowski, był czas na słuchanie Słowa Bożego, uczestnictwo w Liturgii wraz z całą Wspólnotą, modlitwę osobistą przed Najświętszym Sakramentem, posiłki przy wspólnym stole oraz odpoczynek.