Uczyńmy człowieka (por. Rdz 1,26). Lectio divina o człowieczeństwie ewangelicznym”. Oto temat rekolekcji kapłańskich, które w ostatnich dniach prowadził ks. Marian Królikowski. Księża przybyli do naszej Wspólnoty z różnych stron Polski, a także z Białorusi. Był to czas wspólnego słuchania Słowa Bożego, które przynosi nam Dobrą Nowinę i odpowiada na pytanie, co zrobić, aby posługę prezbitera wyróżniało wiarygodne człowieczeństwo, zdecydowana wola naśladowania Jezusa, nieobłudna wiara oraz postawa służby w Kościele i przez Kościół w świecie.