Rekolekcje kapłańskie

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE 2019

Rekolekcje kapłańskie – temat: Eucharystia w Emaus

Rekolekcje kapłańskie – termin: 2-5.09.2019

Prowadzący rekolekcje kapłańskie: Ks. Marian Królikowski
(Przełożony Stow. Życia Apostol. „Koinonia św. Pawła” w Kielcach)

Idąc w ślad za propozycją Konferencji Episkopatu w Polsce, jaką jest trzyletni program duszpasterski ?Eucharystia ? Źródło, Szczyt i Misja Kościoła? (2019-2022), proponujemy rekolekcje kapłańskie, których temat brzmi następująco: ?Eucharystia w Emaus?. Eucharystia w Emaus jest bowiem świadectwem liturgii jaką przeżyli uczniowie z Chrystusem Zmartwychwstałym!

Ewangeliczne świadectwa mówiące o ustanowieniu Eucharystii dotyczą Ostatniej Wieczerzy, którą ?Jezus ziemski? przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem przeżył z uczniami oraz są zapowiedzią Eucharystii (proroctwo). Natomiast ?Eucharystia w Emaus? ze Zmartwychwstałym jest biblijnym świadectwem Kościoła apostolskiego, ukazującym istotę liturgii Eucharystii, która jest uniwersalna dla Kościoła wszechczasów. Do niej nawiązuje także V Modlitwa Eucharystyczna w Mszale Rzymskim.

W ?uczniach z Emaus? ? w ich wspólnej drodze z Chrystusem ? pierwsze pokolenie chrześcijan, opowiedziało ?drogę?, którą ono (Kościół) pokonało, aby dojść do wiary paschalnej, dając tym samym świadectwo o tym, że w Kościele ?stajemy się chrześcijanami i pozostajemy chrześcijanami?: trwając w mądrości i rozumieniu Pisma oraz w łamaniu Chleba (Eucharystia).

Poczynając od swych ewangelicznych korzeni, Kościół jest świadomy tego, że chrześcijanin jest dziełem liturgii: ona go kształtuje, formuje i podtrzymuje w wierze, strzegąc go. Przystępowanie do liturgii, uczestnictwo w niej przez całe swoje życie (całym życiem) jest bowiem tym, co trzyma przy życiu nasze osobiste i wspólnotowe ?bycie chrześcijaninem?. Bez liturgii, czyli bez stałego pokarmu Słowa Bożego i Chleba eucharystycznego, bez działania Ducha Świętego, pociechy od Boga i łaski przebaczenia oraz ?olejku braterstwa? ? chrześcijanin marnieje i obumiera, wyjaławia się i umiera?

Droga do Emaus

?Drogą do Emaus? kroczy każdy z nas, niosąc swoje życiowe rozczarowania, które zasmucają serce. Poszukujemy sensu życia, który odnajdujemy z wielkim trudem. Właśnie na tej drodze Jezus Zmartwychwstały, Przychodzący, idzie z nami, ofiarując nam słowo nadziei. Aby Go rozpoznać, należy jednak słuchać i rozumieć Pisma Starego Testamentu oraz Jego słowa zebrane w Nowym Testamencie.

To właśnie czynimy my, chrześcijanie, w każdą niedzielę (dzień Pański), gdy podczas sprawowanej liturgii Eucharystii, podobnie jak dwaj uczniowie z Emaus. Uświadamiamy sobie bowiem, że jesteśmy grzesznikami, którym Pan nieustannie przebacza niewierności i zdrady; że kroczymy drogą życia, która zazwyczaj jest niezwykle trudna do pokonania, gdy brakuje nadziei; że jesteśmy pielgrzymami, którzy potrzebują Jezusa Chrystusa, Słowa życia i Chleba życia, dzielonego z innymi, aby przezwyciężyć smutek i posmakować komunii.

To właśnie pragniemy przeżyć podczas naszych rekolekcji: rozważać i wyjaśniać Słowo Boże, które otwiera oczy i pozwala ?po Bożemu? spojrzeć na rzeczywistość własną i świata (przemiana umysłu); nawraca serca ku naśladowaniu Jezusa Chrystusa (zmiana kierunku drogi) i uzdalnia do świadectwa w Kościele i świecie (misja)…

Serdecznie zapraszamy więc do udziału!

Rekolekcje kapłańskie 2019 – ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa:  300 zł

Szczegóły:
Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Bęczkowska 53A
25-411 Kielce
Tel: 41/368 57 03  41/368 57 03 lub 606 124 328
e-mail: r.missio@complex.com.pl

Formularz zgłoszeniowy

Rekolekcje Kapłańskie
 • UWAGA: Warunkiem przyjęcia na kurs lub rekolekcje jest kontakt telefoniczny po wysłaniu zgłoszenia oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 50 zł. na konto Wspólnoty. W razie rezygnacji z udziału zaliczka nie podlega zwrotowi.
  0
 • Termin: 2-5.09.2019; Prowadzący : Ks. Marian Królikowski (Pasterz Stowarzyszenia Życia Apostolskiego "Koinonia św. Pawła" w Kielcach). Lokalizacja: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Bęczkowska 53A 25-411 Kielce W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W REKOLEKCJACH PROSIMY O POWIADOMIENIE
  1
 • Imię*
  2
 • Nazwisko*
  3
 • Adres e-mail*
  4
 • Diecezja*
  5
 • Parafia*
  6
 • Wspólnota zakonna*
  7
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  8
 • Telefon kontaktowy*
  9
 • Czy potrzebne jest zaświadczenie o udziale w Rekolekcjach?*
  10
 • Czy korzystasz z zakwaterowania?*
  11
 • 12

Przeczytaj świadectwo

Rekolekcje kapłańskie. Czas rekolekcji kapłańskich przeżywany we Wspólnocie św. Pawła w Kielcach jest dla mnie zawsze bardzo ważny.  Cały rok duszpasterski to czas posługi i czas na formację własną jest ograniczony ilością podejmowanych obowiązków. Dlatego ja zawsze czekam na rekolekcje. Metoda lectio divina pozwala na zamyślenie, kontemplację nad Słowem Bożym wskazaną w temacie rekolekcji i prowadzoną przez konferencje ks. Mariana Królikowskiego. Cisza, temat – droga, Adoracja, Słowo Boże.

Tyle razy czytam ten sam tekst, a właśnie wtedy Bóg daje światło na nowe odczytanie tych słów, tak znanych, tyle razy czytanych. Dla mnie to zawsze czas na odnowienie wewnętrzne, naładowanie duchowych akumulatorów na kolejny rok posługi duszpasterskiej i ambitne plany, aby powracać do notatek, myśli, Bożego prowadzenia zapisanego w tym czasie. Wracam, ale jak zawsze czas jest ograniczony. Jestem wdzięczny Panu Bogu za pokazanie mi rozwiązań wielu trudnych spraw w tym czasie, jakich wcześniej nie widziałem. Atmosfera przebywania we Wspólnocie ?Koinonia św. Pawła?, wspólna modlitwa, wspólne rozmowy, otwartość, czas dla Pana. Ja zawsze chętnie powracam na te rekolekcje i do ?Koinonii św. Pawła?. Ponieważ to są moje autentyczne rekolekcje kapłańskie!

Grzegorz Książek Sch.P.