JEZUS SŁUGA JAHWE
(Życie i śmierć zapowiedziane)

Oto mój Sługa” (Iz 42,1): kto jest owym Sługą Boga? „O kim to prorok mówi: o sobie, czy też o kimś innym? zapytał Filipa dworzanin. A Filip wychodząc z tego tekstu Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie” (por. Dz 8,26-39).

Podejmując nasz rekolekcyjny temat, spróbujemy w świetle Słowa Bożego z Księgi Izajasza (42,1-7; 49,1-7; 50,4-9; 52,13 ? 53,12), ukazać życie i śmierć Jezusa, które zostały zapowiedziane proroczo w czterech Pieśniach mówiących o Słudze Jahwe: tajemniczej postaci Mesjasza pokornego, cierpiącego mękę i śmierć, Odkupiciela wszystkich ludzi z niewoli zła i grzechu.

Czytając Pieśni o Słudze Bożym, będziemy dogłębnie rozważać o życiu i śmierci Jezusa: to, co prorok napisał w połowie VI wieku przed Chrystusem, spełniło się całkowicie w wydarzeniach, jakie się złożyły na los Mesjasza ukrzyżowanego – Zwycięzcy, ponieważ stał się Ofiarą.

Jezus był zmuszony przemyśleć własne najgłębsze powołanie w świetle tych Pieśni, przejmując je na siebie jako formę własnego życia: do tego stopnia, że również w ich świetle interpretował własną śmierć.

Było to życie i śmierć, które zostały zapowiedziane jako powołanie Sługi Bożego z woli Boga, ale też należało je odkryć jako osobiste powołanie i zgodzić się na nie, aby wypełnić wolę Boga: zbawienie wszystkich ludzi?

Termin: 28.02 -1.03. 2020 r.
Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 160 zł

Jezus Sługa Jahwe
 • UWAGA: Warunkiem przyjęcia na kurs lub rekolekcje jest kontakt telefoniczny po wysłaniu zgłoszenia oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 50 zł. na konto Wspólnoty. W razie rezygnacji z udziału zaliczka nie podlega zwrotowi.
  0
 • Termin: 28.02-1.03.2020 Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 160 zł. Lokalizacja: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Bęczkowska 53A 25-411 Kielce
  1
 • Imię*
  2
 • Nazwisko*
  3
 • Adres e-mail*
  4
 • Stan cywilny*
  5
 • Wiek*
  6
 • Zawód*
  7
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  8
 • Telefon kontaktowy*
  9
 • Wspólnota/Parafia*
  10
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  11
 • Imię i nazwisko Duszpasterza parafii lub kierownika duchowego*
  12
 • Nr telefonu Duszpasterza parafii lub kierownika duchowego*
  13
 • Czy korzystasz z zakwaterowania?*
  14
 • Uwagi*
  15
 • 16