Posługa w KościelePosługa w Kościele

REKTOR CMiE
Odpowiedzialnym za formację i przekaz wiary w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji Św. Pawła jest Rektor. Ks. M. Królikowski został nim 18.10.1999 z mianowania ks. Biskupa K. Ryczana.
Do jego obowiązków należy: opieka pasterska nad Katolickim Stowarzyszeniem w Służbie Nowej Ewangelizacji „Koinonia Św. Pawła” w Kielcach, prowadzenie Szkoły Nowej Ewangelizacji, a także duszpasterstwo liturgiczne, formacyjne i ewangelizacyjne dla grup, ruchów i wspólnot modlitewnych, jak tez dla wiernych nie zrzeszonych w grupach modlitewnych.

Posługa w KościelePROBOSZCZ
Ks. M. Królikowski przez ks. Biskupa K. Ryczana został mianowany Proboszczem Parafii Św. Pawła Apostoła dnia 07.12.2004 r. Powołany jest do wykonywania w tej wspólnocie zadania uświęcania i pasterzowania przy współpracy innych prezbiterów, diakonów oraz wiernych świeckich.

DYREKTOR D.O.K.
Ks. Bp K. Ryczan, erygując Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny  ?Św. Pawła? w Kielcach dnia 19.10.2011 roku mianował ks. Królikowskiego odpowiedzialnym za jego funkcjonowanie oraz wyraził zgodę na udzielanie sakramentu bierzmowania.

KONSULTOR PAPIESKIEJ RADY
7 grudnia 2011 r. decyzją Benedykta XVI ks. Marian Królikowski został mianowany konsultorem Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.
Powołując do istnienia wyżej wspomnianą Radę, Ojciec Święty wyznaczył jej następujące zadania:
– pogłębienie znaczenia teologicznego i duszpasterskiego nowej ewangelizacji;
– krzewienie i sprzyjanie, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi episkopatami studium, upowszechniania i realizacji Magisterium papieskiego odnoszącego się do tematyki związanej z nową ewangelizacją;
– zaznajamianie i wspieranie inicjatyw związanych z nową ewangelizacją mające już miejsce w poszczególnych Kościołach partykularnych i promocja realizacji nowych, angażując także zakony oraz stowarzyszenia wiernych oraz nowe wspólnoty;
– studiowanie i sprzyjanie wykorzystywaniu nowoczesnych form komunikacji jako narzędzi nowej ewangelizacji;
– krzewienie używania Katechizmu Kościoła Katolickiego, jako istotnego i pełnego sformułowania treści wiary dla ludzi naszych czasów.