UWAGA!

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST UCZESTNICTWO W CAŁYM KURSIE LUB REKOLEKCJACH. POTWIERDZENIE O PRZYJĘCIU TWOJEGO ZGŁOSZENIA OTRZYMASZ DROGĄ E-MAILOWĄ. W PRZYPADKU JEGO BRAKU ZADZWOŃ POD NUMER TEL.: (41) 368-57-03 lub 606 124 328
ZALICZKI NA KURS I REKOLEKCJE (30 zł) NALEŻY PRZESYŁAĆ NA KONTO WSPÓLNOTY Z TYTUŁEM WYDARZENIA, NA KTÓRE SIĘ ZGŁASZASZ. W RAZIE REZYGNACJI ZALICZKA NIE PODLEGA ZWROTOWI.
Konto bankowe: Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach
BANK Pekao 94 1240 1372 1111 0010 6382 3199

„Rekolekcje dla osób konsekrowanych (18-24.06.2018)”

„Kurs Pięćdziesiątnica (04-08.07.2018)”

„Rekolekcje dla osób konsekrowanych (30.07-05.08.2018)”

Rekolekcje kapłańskie (3-6.09.2018)