UWAGA!

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST UCZESTNICTWO W CAŁYM KURSIE LUB REKOLEKCJACH. POTWIERDZENIE O PRZYJĘCIU TWOJEGO ZGŁOSZENIA OTRZYMASZ DROGĄ E-MAILOWĄ. W PRZYPADKU JEGO BRAKU ZADZWOŃ POD NUMER TEL.: (41) 368-57-03 lub 606 124 328
ZALICZKI NA KURS I REKOLEKCJE (30 zł) NALEŻY PRZESYŁAĆ NA KONTO WSPÓLNOTY Z TYTUŁEM WYDARZENIA, NA KTÓRE SIĘ ZGŁASZASZ. W RAZIE REZYGNACJI ZALICZKA NIE PODLEGA ZWROTOWI.
Konto bankowe: Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach
BANK Pekao 94 1240 1372 1111 0010 6382 3199

Rekolekcje kapłańskie (4-7.09.2017)

Rekolekcje Jak usłyszeć Słowo Boże (28.09-1.10.2017)

Kurs Nowe Życie z Bogiem (14–15.10.2017)