Pozycje muzyczne


Tytuł: Paweł – Pierwszy po Jedynym
           (lectio divina o słudze, który stał się synem)

Autor: ks. Marian Królikowski

Wydanie: Kielce 2017

 


Tytuł: KOINONIA Wspólnota z Bogiem i braćmi. Realizacja nowotestamentalnej koinonii w monastycyzmie.

Autor: s. Samuela Grażyna Klimas

Wydanie: Kielce 2017

 


Tytuł: Ojcze nasz…
           Słowo Boga, Słowo o Bogu, Słowo do Boga
           (lectio divina do modlitwy Ojcze nasz)

Autor: ks. Marian Królikowski

Wydanie: Kielce 2011


Tytuł: DIALOG I SŁUŻBA w nowej ewangelizacji

Autor: s. Katarzyna Kinga Walkowiak

Wydanie: Verbinum 2014

więcej…


Tytuł: WIARA LITURGIA EWANGELIZACJA
(Materiały z Konferencji w Roku Wiary, „Koinonia św. Pawła” w Kielcach, 8 czerwca 2013)

Autorzy: ks. S. Czerwik, ks. H. Jagodziński, ks. M. Królikowski, ks. W. Turek

Wydanie: Kielce 2013


Tytuł: Trynitarny wymiar duchowości laikatu w nauczaniu Jana Pawła II.

Autor: s. Izabela Iwańska

Wydanie: Kielce 2010

Przedmiot: teologia duchowości, duchowość laikatu, Jan Paweł II.


Tytuł: Duchowość „Koinonii św. Pawła”, Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, w świetle współczesnej nauki Kościoła.

Autor: s. Samuela Grażyna Klimas

Wydanie: Kielce 2009

Przedmiot: teologia duchowości, duchowość „Koinonii św. Pawła”.


Tytuł: Ekumeniczny wymiar nowej ewangelizacji w nauczaniu Kościoła i jego percepcja w Stowarzyszeniu Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła”

Autor:  s. Katarzyna Kinga Walkowiak 

Wydanie: Kielce 2010


Tytuł: Znaczenie Słowa Bożego w duchowości chrześcijańskiej w świetle pism św. Pawła Apostoła

Autor: s. Julia Kilina

Wydanie: Kielce 2013

Przedmiot: teologia duchowości, duchowość biblijna, św. Paweł.