Pozycje wydawnicze:

Pozycje muzyczne

 

Tytuł: Radość świętości – chrześcijańskie świadectwo w świecie współczesnym”.
Są to materiały z konferencji , która miała miejsce w naszej Wspólnocie w październiku ubiegłego roku. W książce znaleźć możemy następne artykuły:

  • Chrześcijanie, „ci, którzy zostali uświęceni w Chrystusie”: dar i powołanie do świętości – ks. Marian Królikowski;
  • Starzy i nowi nieprzyjaciele świętości: gnostycyzm i pelagianizm – ks. Paweł Tambor;
  • Droga do świętości, drogą błogosławieństw – ks. Tomasz Rusiecki;
  • Geniusz kobiecej świętości – s. Samuela Klimas;
  • Cechy świętości, czyli style ewangelizacji w świecie współczesnym – ks. Stanisław Dyk.

Tytuł: Cierpiał i zostawił wam wzór
           (wysoki ideał moralny według 1 P)

Autor: s. Aldona Franciszka Godlewska

Wydanie: Warszawa 2017


Tytuł: Paweł – Pierwszy po Jedynym
           (lectio divina o słudze, który stał się synem)

Autor: ks. Marian Królikowski

Wydanie: Kielce 2017

 


Tytuł: KOINONIA Wspólnota z Bogiem i braćmi. Realizacja nowotestamentalnej koinonii w monastycyzmie.

Autor: s. Samuela Grażyna Klimas

Wydanie: Kielce 2017

 


Pozycje wydawniczeTytuł: Ojcze nasz…
           Słowo Boga, Słowo o Bogu, Słowo do Boga
           (lectio divina do modlitwy Ojcze nasz)

Autor: ks. Marian Królikowski

Pozycje wydawnicze
Wydanie: Kielce 2011


Pozycje wydawniczeTytuł: DIALOG I SŁUŻBA w nowej ewangelizacji

Autor: s. Katarzyna Kinga Walkowiak

Wydanie: Verbinum 2014


więcej…


Tytuł: WIARA LITURGIA EWANGELIZACJA
(Materiały z Konferencji w Roku Wiary, „Koinonia św. Pawła” w Kielcach, 8 czerwca 2013)

Autorzy: ks. S. Czerwik, ks. H. Jagodziński, ks. M. Królikowski, ks. W. Turek

Wydanie: Kielce 2013

 


Tytuł: Trynitarny wymiar duchowości laikatu w nauczaniu Jana Pawła II.

Autor: s. Izabela Iwańska

Wydanie: Kielce 2010

 

Przedmiot: teologia duchowości, duchowość laikatu, Jan Paweł II.


Tytuł: Duchowość „Koinonii św. Pawła”, Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, w świetle współczesnej nauki Kościoła.

Autor: s. Samuela Grażyna Klimas

Wydanie: Kielce 2009

 

Przedmiot: teologia duchowości, duchowość „Koinonii św. Pawła”.


Tytuł: Ekumeniczny wymiar nowej ewangelizacji w nauczaniu Kościoła i jego percepcja w Stowarzyszeniu Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła”

Autor:  s. Katarzyna Kinga Walkowiak 

Pozycje wydawnicze

Wydanie: Kielce 2010


Tytuł: Znaczenie Słowa Bożego w duchowości chrześcijańskiej w świetle pism św. Pawła Apostoła

Autor: s. Julia Kilina

Wydanie: Kielce 2013

Przedmiot: teologia duchowości, duchowość biblijna, św. Paweł.