Ewangelia na Niedzielę 

22.04.2018 – 4 Niedziela Wielkanocna 

J 10,11-18

Ewangelia na NiedzielęJezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi nam kim jest: jestem Dobrym Pasterzem. W innych miejscach mówi, że Ja jestem chlebem życia; Ja jestem światłem świata; Ja jestem bramą owiec; Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem; Ja jestem drogą, prawda i życiem; Ja jestem krzewem winnym; Ja jestem Dobrym Pasterzem. Rozpoznajemy prawdę o naszym zmartwychwstałym Panu, Jego najgłębszą tożsamość.

Za każdym razem Jezus mówi: Ja jestem. Już w Starym Testamencie Bóg objawiając swe imię Mojżeszowi, powiedział: Jestem, Który Jestem. Zatem Jego imię oznacza: Jestem tu dla ciebie, Moje życie jest dla ciebie, Moja miłość jest dla ciebie, Moja obecność jest dla ciebie, cały jestem dla ciebie, do twojej dyspozycji, jestem w stanie poświecić siebie dla ciebie. To znaczenie możemy także przypisać Jezusowi.

Jezus jako Dobry Pasterz przeszedł drogę, do której nas zaprasza, abyśmy kroczyli z wiarą po Jego śladach. I On jednocześnie prowadzi nas tą drogą. On dał swoje życie za owce, czyli za ludzi, za nas. On zna swoje owce, czyli zna ludzi, nas. Za nas umarł, nas wybrał i powołał. Jezus jest Dobrym Pasterzem, a dosłownie Pięknym Pasterzem. Nie chodzi o piękno zewnętrzne. W Biblii piękne jest to, co jest zgodne z Bożym planem i zamiarem. Jezus jest takim Pasterzem, dobrym i pięknym. Jako Pasterz strzeże nas, a Jego opatrzność nad nami czuwa.

Zatem jakie jest nasze zadanie, skoro mamy tak wyjątkowego Pasterza? Powinniśmy dać się Jemu prowadzić. Skoro Jezus Chrystus był w stanie poświęcić swoje życie z miłości do nas, to i my powinniśmy iść tą samą drogę jako Jego uczniowie. Nasze życie winno stać się życiem wiary w Jezusa, który z miłości poświęca się dla innych aż do utraty swojego życia, ponieważ zaufał Bogu i był pewien, że Bóg mu przywróci życie. To jest także droga każdego z nas.

Pozwólmy prowadzić się Jezusowi i stawajmy się dobrzy dla innych, postępując zgodnie ze słowami św. Piotra: „Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako złoczyńców” (1 P 2,12). Wtedy będziemy uczniami Dobrego i Pięknego Pasterza, Jezusa Chrystusa.

s. Iza

ZOBACZ TAKŻE:

Kursy i Rekolekcje

Aktualności

Wieczory Wiary