Ewangelia na Niedzielę 

17.06.2018 – XI Niedziela zwykła

Mk 4,26-34

Ewangelia na NiedzielęJezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Jezus jako dobry głosiciel Dobrej Nowiny, głosi prawdę o królestwie Bożym, które jest darem dla każdego człowieka. Aby przybliżyć nam tę tajemnicę, porównuje je do ziarna. Ziarno musi wyć posiane, inaczej nie wypełni swego zadania. Ziarnem jest Słowo Boże, a Tym, który sieje jest Bóg, Chrystus (por. Mt 13 – przypowieść o siewcy). Gdy słuchamy Jego Słowa i przyjmujemy je z wiarą, jednocześnie przyjmujemy do swego życia tajemnicę królestwa Bożego. Św. Paweł wyjaśnia, że „królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17). Gdy przyjmujemy Słowo Boże i zgodnie z nim postępujemy, to sprawiamy, że królestwo Boże żyje w nas, a przez nas zapuszcza korzenie w świecie. To jest misja nas, chrześcijan.

Pan dziś przekonuje nas w tym Słowie, że to On sam daje wzrost nasieniu, które posiał. Czasami myślimy, że wszystko zależy od nas, a tymczasem, wszystko zależy od Niego. Co mamy zrobić? Otworzyć się na Jego obecność i działanie w naszym życiu, pozwolić prowadzić się z zaufaniem Jego Słowu, być radosnymi świadkami Jego Ewangelii przez nasz chrześcijański styl życia i głoszone słowo.

Jeżeli pozwolimy na działanie Jezusa Chrystusa w naszym życiu i podejmiemy życie zgodne z Jego Ewangelią, to staniemy się świadkami, jak wzrasta Jego królestwo w nas i pośród nas oraz odkryjemy, że nie jest to tylko dar dla nas, ale także dla innych.

s. Iza

ZOBACZ TAKŻE:

Kursy i Rekolekcje

Aktualności

Wieczory Wiary