Oto temat rekolekcji wielkopostnych, które przeżywaliśmy we Wspólnocie i Parafii Św. Pawła od 11 do 14 kwietnia. Ostatnie słowa Jezusa z krzyża sprawiają, że „krzyż mówi” i dociera do nas „słowo krzyża”, które objawia mądrość Bożą, będącą głupstwem i zgorszeniem dla uczonych, lecz zbawieniem dla wierzących (por. 1Kor 1,18-25). Rozważaliśmy je, medytowali i modlili się nimi: pamiętając jednak, że te ostatnie słowa Jezusa na krzyżu są przede wszystkim słowami poprzedzającymi zmartwychwstanie.

Te siedem słów zostało wypowiedzianych przez naszego Pana podczas Jego męki na krzyżu: to właśnie dzięki nim, możemy zrozumieć tajemnicę krzyża, kontemplować krzyż. Jezus mówił otwarcie i szczerze, z powodu swej miłości do nas, dla naszej korzyści i dla naszego zbawienia. Każde słowo miało swój konkretny skutek dla Jezusa i każdego człowieka. Były to słowa modlitwy Jezusa, Jego wiary, nadziei i miłości: błogosławieństwa i łaski dla nas. Na krzyżu Jezus nikogo nie potępił, nikogo nie ukarał, pomimo wszelkich swoich cierpień. On bowiem nie przyszedł potępić, ale zbawić świat.

Wspólnota wierzących (Kościół) przechowała te słowa Jezusa – są one dla nas jak perły: światło dla naszego życia i dla naszej śmierci. To są słowa, które mogą naznaczyć nasze życie do końca naszych dni.

Wypowiadając swe ostatnie słowa Jezus objawia, że nic nie może nas odłączyć od miłości Boga objawionej dla nas właśnie na krzyżu. Objawia nam Boga, który dotyka wszystkich rodzajów naszego opuszczenia, osamotnienia, ciemności i śmierci. Objawia nam Boga, który jako Ojciec przebacza wszystkim. Wyjaśnia nam, na czym polega miłosierdzie Boga wobec grzeszników: miłosierdzie Boga jest darmowe i bezwarunkowe.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy w tych rekolekcyjnych dniach uczestniczyli razem z nami w słuchaniu Słowa Bożego i modlitwie.