Hasło: „Uświęceni Duchem Świętym” (por. Rz 15,16)

 Termin: 14 – 19 maja 2018
Prowadzący: Ks. Marian Królikowski

Temat: Uświęceni w Chrystusie Jezusie i powołani do świętości.

„My wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, abyśmy razem z Nim wkroczyli w nowe życie; żyjemy dla Boga w Chrystusie Jezusie, poddani łasce” (por. Rz 6,1-14).
Zostaliśmy „Uświęceni w Chrystusie Jezusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana” (1Kor 1,2).

Zostaliśmy „uświęceni Duchem Świętym” (por. Rz 15,16). Duch Święty rozlewa świętość wszędzie w świętym i wiernym ludzie Bożym, dlatego chcemy prosić, aby Duch Święty napełnił nas mocnym pragnieniem bycia świętymi dla większej chwały Bożej oraz chcemy wspierać się nawzajem w tym zamiarze, poprzez wspólną modlitwę i rozważane Słowo. Taki jest cel naszych tygodniowych spotkań przed uroczystością Pięćdziesiątnicy: Zesłania Ducha Świętego na cały Kościół.

Poszczególne konferencje stanowią refleksję nad treścią Adhortacji Apostolskiej Ojca Świętego Franciszka „Gaudete et Exsultate” – „O powołaniu do świętości w świecie współczesnym”. 

Serdecznie zapraszamy!

Program:
14.05 – 18.05.2018 (poniedziałek-piątek):
godz. 18.00 – Eucharystia;
godz. 18.45 – modlitwa uwielbienia + konferencja

Wigilia Zesłania Ducha Świętego
19.05 
(sobota):
zmiana godzin na 19:00 godz. 19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (uwielbienie; możliwość spowiedzi)
zmiana godzin na 20:00 godz. 20.30 – Eucharystia

Parafia Św. Pawła  Apostoła
Bęczkowska 53a, Kielce
Informacje: (041) 368 57 03; 606 124 328