Sięgając po książkę ks. Mariana Królikowskiego „Święty Paweł – pierwszy po Jedynym”, odkrywamy, że „być chrześcijaninem” to powołanie i łaska, to dar miłosierdzia, który pociąga za sobą misję. Autor, pochylając się nad Słowem Bożym, ukazuje istotę nawrócenia chrześcijańskiego, odwołując się do życia i posługi św. Pawła Apostoła, który z wiernego i okrutnego sługi Boga, stał się synem Bożym w Chrystusie. Droga duchowa, którą przeszedł św. Paweł, jest także naszą drogą.

Książka stanowi propozycję dla tych wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiarę i poszukują owocnej lektury osobistej. Można ją również wykorzystać jako pomoc formacyjną i rekolekcyjną: dla wiernych świeckich i duchownych, młodzieży, członków ruchów i stowarzyszeń, wspólnot i grup modlitewnych.