Oto temat rekolekcji dla osób konsekrowanych, które ks. Marian Królikowski i s. Samuela Klimas głosili w naszej Wspólnocie w dwóch turach od 10 do 16 czerwca oraz od 29 lipca do 4 sierpnia. Całe życie chrześcijańskie powinno być jedną wielką modlitwą. Zadaniem każdego pokolenia chrześcijan i każdego chrześcijanina, jest podjęcie drogi modlitwy: nie tylko podanie jej definicji, ale życie modlitwą, ponieważ wiara zanika, gdy już nie jest praktykowana, a taką praktyką jest modlitwa. Modlitwa potrzebuje doświadczenia. Modlitwa jest bowiem w swej istocie doświadczeniem Obecności Bożej: poza tym doświadczeniem Boga nie ma modlitwy.

Zarówno wczoraj jak i dzisiaj modlitwa była i jest trudem dla chrześcijan: modlić się nie jest łatwo. Dlatego również pierwsi uczniowie potrzebowali wskazówek na temat modlitwy i prosili Jezusa: ?Panie, naucz nas się modlić? (Łk 11,1). W czasie naszych rekolekcji próbowaliśmy odpowiedzieć na podstawowe pytania: czym jest modlitwa? Czy jeszcze się modlimy? Gdzie się modlić? Dlaczego chrześcijanie mają się modlić i jak się modlić prawdziwie po chrześcijańsku? Jak możemy praktycznie wypełnić polecenie ?nieustannie się módlcie? (1Tes 5,17)?

Modlitwa jest zawsze ?oratio fidei?, modlitwą pełną wiary (Jk 5,15): nie tylko jest czyniona z wiarą, ale też wypływa z wiary ? modlitwa jest zdolnością wypowiadania się wiary.

Jezus Chrystus chce się modlić z nami, chce, abyśmy Jego modlitwę uczynili naszą: modlimy się właściwie, gdy nasza wola i całe nasze serce jednoczą się z modlitwą Chrystusa. Tylko w Jezusie Chrystusie możemy się modlić i tylko wraz z Nim możemy być wysłuchani. Również cisza jest w Nim modlitwą i uderzenia serca są jak głos, który cicho i w ukryciu śpiewa, śpiewa dla Boga?

Przeczytaj świadectwo

Rekolekcje dla osób konsekrowanych (rekolekcje zakonne) – świadectwo

W dniach od 29.07 do 04.08.2019 roku przeżywałam rekolekcje dla osób konsekrowanych w monastycznej Wspólnocie ?Koinonia św. Pawła? nt. ?Nieustannie się módlcie? (1 Tes 5,17); modlitwa w życiu chrześcijanina?. Rekolekcje prowadzili: S. Samuela Klimas i Ks. Marian Królikowski. Podczas konferencji wsłuchiwaliśmy się w Słowa Pisma Świętego, napełnialiśmy się siłą i odwagą, tak, aby zmieniać siebie i świat wokół nas, aby świat stawał się lepszy. Każdy dzień przybliżał nas do Pana Boga i do drugiego człowieka. Czas rekolekcji, był szczególnym czasem, ponieważ każdego dnia uczestniczyliśmy w Liturgii Godzin, Adoracji Najświętszego Sakramentu i Eucharystii. Pragnę powiedzieć, że Pan Jezus napełnił nasze serca pokojem, radością i umocnił nas w powołaniu.

Pragnę także przytoczyć kilka zdań z głoszonych nam konferencji, myślę, że warto pamiętać o nich każdego dnia:

?Milczenie drąży w nas przestrzeń, aby tam zamieszkało Słowo Boże, a poprzez nie Pan Jezus.?

?Nasza modlitwa jest autentyczna wtedy, kiedy prowadzi ją sam Pan Bóg w mocy Ducha Świętego i podczas, której odkrywamy tak nasze dobre strony jak również nasze słabości?.

?W czasie modlitwy należy utkwić swoje spojrzenie w oczach Pana Boga, tak, aby Jego oczyma zobaczyć świat, który nas otacza?

Podczas rekolekcji czerpałam wielką radość z przebywania w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji Świętego Pawła w Kielcach. Siostry z ?Koinonii św. Pawła? obdarzały nas każdego dnia wielką życzliwością i serdecznością. Wielkim darem było dla mnie przeżywanie tych rekolekcji razem z siostrami i braćmi z tej wspólnoty i jestem wdzięczna Panu Bogu i Matce Najświętszej, za ten czas rekolekcji i za to, że mogłam wziąć w nich udział.

Wdzięczna s. Zofia