Od 25 do 27 października s. Samuela i s. Kasia prowadziły „Kurs Wspólnoty” dla członków Wspólnoty Modlitewno-Ewangelizacyjnej „Woda Życia” w Warszawie. W kursie wzięło udział ponad 50 osób. Kurs ten pokazuje, czym jest wspólnota, jaka jest jej misja w Kościele i świecie. Słuchając Słowa Bożego, trwając na modlitwie i uczestnicząc w zajęciach teoretyczno-praktycznych członkowie wspólnoty budowali więzy miłości i jedności.