Kurs Jan – kurs uczniostwa

„Ojciec mój przez to dozna chwały,
że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.
(J 15,8)

Zapraszamy Cię do udziału w Kursie Jana, który odkrywa przed nami sekret tożsamości i misji ucznia Jezusa Chrystusa. Kim jest Jezus? Kim jest Jego uczeń? Z kim i jakie relacje buduje uczeń? Jak dokonuje się w nim wewnętrzna przemiana? To wszystko przed tobą!

Kurs Jan pomoże Ci wejść na drogę uczniostwa, która prowadzi do przemiany w Jezusa. Nie wystarczy bowiem ogłosić Jezusa Zbawicielem i wyznać Go jako Pana. Należy Go uznać jako jedynego i wyłącznego Mistrza, który uczy jak żyć.

Kurs Jan – termin: 16-21.07. 2019
Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 380 zł

Rozpoczęcie: g. 18.00 Eucharystia (17.30 Nieszpory)
Zakończenie: g. 13.00 Obiad

Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), brewiarz (jeśli ktoś posiada), notatnik.

Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła (ul. Bęczkowska 53a, 25-411 Kielce).

KURS UCZNIOSTWA: JAN
 • UWAGA: Warunkiem przyjęcia na kurs lub rekolekcje jest kontakt telefoniczny po wysłaniu zgłoszenia oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 50 zł. na konto Wspólnoty. W razie rezygnacji z udziału zaliczka nie podlega zwrotowi.
  0
 • Termin: 16-21.07. 2019. Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 380 zł. Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Bęczkowska 53A; 25-411 Kielce W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W KURSIE PROSIMY O POWIADOMIENIE
  1
 • Imię*
  2
 • Nazwisko*
  3
 • Adres e-mail*
  4
 • Stan cywilny*
  5
 • Wiek*
  6
 • Zawód*
  7
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  8
 • Telefon kontaktowy*
  9
 • Wspólnota/Parafia*
  10
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  11
 • Imię i nazwisko oraz numer tel. Księdza Opiekuna lub Przełożonego Zakonnego,*który wyraził zgodę na uczestnictwo w Kursie
  12
 • Czy posiadasz wykształcenie teologiczne?*
  13
 • Czy korzystasz z zakwaterowania?*
  14
 • Kursy w których się uczestniczyło*
  15
 • 16