„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” 1 Kor 9, 16b. Oto motto Kursu Pawła, który odbywał się w naszym Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „Św. Pawła” od 5 do 14 lipca. Uczestnicy w różnym wieku i z różnych stron Polski z niezwykłym zapałem uczyli się, jak głosić Dobrą Nowinę o Chrystusie współczesnemu człowiekowi. Wszyscy wykorzystywali swoje talenty i zdolności dla dzieła nowej ewangelizacji.

 

 

 

Oto kilka świadectw:

Przyjechałam na kurs Pawła, aby pogłębić w sobie zapał do głoszenia Ewangelii i nauczyć się skutecznie głosić Słowo Boże. Był to czas budowania wspólnoty, odczytywania Słowa Bożego we wspólnocie, która jest dla siebie nawzajem świadectwem i miejscem wzrostu w różnych darach i charyzmatach. „Koinonia św. Pawła” to miejsce, w którym Jezus szczególnie blisko i osobiście formuje swoich uczniów do dawania o Nim żywego świadectwa i ja tego doświadczyłam. Niech Jezus będzie uwielbiony w tym dziele Nowej Ewangelizacji i w tych, z którymi mi dane było przebywać przez ten czas. Chwała Panu!

s. Elżbieta CMW

Na kursie Pawła dowiedziałam się, co to jest kerygmat. Zbliżyłam się do Jezusa i poznałam Jego największe pragnienie, aby Dobra Nowina o Nim rozeszła się na cały świat. Byłam uczniem w Szkole Nowej Ewangelizacji św. Pawła i nauczyłam się, jak głosić kerygmat, jak ewangelizować osoby, które chcą przyjąć Jezusa. Dowiedziałam się, jakie są zasady Ewangelizacji. Na koniec mogłam doświadczyć tego w praktyce, z siostrą mogłam głosić innym osobom Dobrą Nowinę o Jezusie. Byłam dobrze przygotowana i po wspaniałej modlitwie do Ducha Świętego głosiłam Jezusa w pokoju i radości. Jezus dał mi doświadczyć wspólnoty braci i sióstr tych, którzy tak jak ja uczyli się, jak również wspólnoty z ekipą księdzem i siostrami z „Koinonii św. Pawła”. Ostatni dzień zapadł mi głęboko w sercu, kiedy organizatorzy pełni życzliwości okazali nam swoją wdzięczność. Jestem zachęcona do dalszej ewangelizacji i zachęcania do niej innych.

                                                                                                                                              Ewa

Przyjechałam na kurs Pawła z konkretnym pragnieniem, żeby Pan zabrał moje ograniczenia i moje lęki. I od pierwszego dnia doświadczyłam, jak Pan mnie uwalnia. Wyszedł naprzeciw wszystkim moim potrzebom. Dał mi małą wspólnotę cudownie otwartych ludzi, którzy swoją postawą, ciepłem i serdecznością pomogli mi się otwierać. Z dnia na dzień rosła we mnie potrzeba dzielenia się z nimi tym, jak ja doświadczam Pana w moim życiu. Dziś chcę iść w świat i z mocą ogłaszać, że JEZUS JEST MOIM PANEM I ZBAWICIELEM. Wiem, że Duch Święty będzie mnie uzdalniał do tego. Chwała Panu, bo wielkich rzeczy dokonuje w moim życiu.

                                                                                                                                    Joanna  

Na kursie Pawła wielkim bogactwem było spotkanie z osobami, które doświadczyły w swoim życiu Boga. Ich świadectwo, jak Pan Bóg objawiał swą moc w ich życiu było dla mnie bardzo budujące. Niesamowite, że Pan Bóg zebrał ludzi z całej Polski, którzy mogli mi pomóc. Nazwa kurs nie wyczerpuje całej rzeczywistości, to coś więcej: to wspólnota, rekolekcje, warsztaty, to rzeczywistość, w której Pan objawia swą moc, czas szczególnej łaski Pana.

                                                                                                                                  Patryk

Będąc na kursie Pawła doświadczyłam Bożej miłości, która jest nam wszystkim dana. Kurs przeżyłam bardzo osobiście. Wiele rzeczy, które tutaj były nam przekazane, rozjaśniły mój umysł i dotknęły moje serce. Po odbyciu tego kursu czuję potrzebę dzielenia się z innymi Dobrą Nowiną o Jezusie Zbawicielu, który umarł za nasze grzechy, abyśmy my mogli zostać zbawieni. On już to uczynił za nas, za mnie. To niesamowite doświadczenie Jego obecności w moim życiu. Zaprosiłam Jezusa do każdej sfery mojego życia, do każdej sytuacji, do mojego małżeństwa i całej rodziny. Oddałam Jemu wszystkie moje sprawy. Zakochałam się na nowo w Jezusie, moim Panu i Zbawcy. Będąc tutaj na każdym kroku doświadczałam Jego obecności, choćby w najprostszych zadaniach, które były do wykonania. Jezus był ze mną, był z nami wszystkimi. To niesamowite. Jezu dziękuję Ci za twoją miłość, za to że mogłam spotkać cudowne osoby zakonne, wspaniałych, świętych księży, którzy na dzisiejsze czasy są tak bardzo potrzebni. Dali nam świadectwo żywej wiary i zaszczepili w nas miłość do Jezusa.

                                                                                                                      Dominika

Na kursie Pawła doświadczyłam niezwykłego spotkania z niezwykłymi ludźmi, zarówno prowadzącymi, braćmi i siostrami z „Koinonii św. Pawła”, jak i uczestnikami. Pan Bóg pokazał mi wyraźnie, że kieruje moim życiem, że nic w nim nie dzieje się przez przypadek. W grupie uczestników są osoby konsekrowane, duchowni i świeccy, jest duży przedział wiekowy, ja czuję się jak mama, a to są moje dzieci (w życiu mam sześcioro dzieci). Atmosfera na kursie jest bardzo rodzinna i niezwykła nić porozumienia pomiędzy wszystkimi z nas. Wszyscy zgodni jesteśmy, że Pan usunął wszystkie przeszkody, abyśmy mogli się tutaj spotkać. Wszyscy jesteśmy przekonani, że Bóg w swojej nieskończonej miłości nas tutaj przyprowadził. Był to czas niezwykłej łaski Bożej.

                                                                                                                                              Zofia