„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy jest Słowo Chrystusa” (Rz 10,17). W dniach od 7 do 9 września s. Iza i s. Franciszka głosiły Słowo Chrystusa – Dobrą Nowinę o zbawieniu w ramach Kursu „Nowe Życie z Bogiem” w parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Świeradowie Zdroju . Każdy z uczestników mógł odnowić swą więź z Bogiem, odkrywając Jego odwieczną miłość i oddając swe życie Jezusowi. Życzymy wszystkim uczestnikom, by wytrwali w wierności podjętym decyzjom, aby Jezus mógł naprawdę objawiać swoje panowanie w ich życiu.