„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy jest Słowo Chrystusa” (Rz 10,17). W dniach 19-20 października prowadziliśmy kurs „Nowe Życie z Bogiem” dla dorosłych przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Każdy z nas potrzebuje odnowienia własnej wiary, spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, który jest naszym Jedynym Zbawicielem. Cieszymy się, że kolejne osoby mogły usłyszeć Dobrą Nowinę o zbawieniu i ufamy, że będą ją głosić innym.