„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy, jest Słowo Chrystusa” (Rz 10,17). Od 8 do 9 lutego s. Franciszka, s. Kinga i ks. Sylwester prowadzili Kurs „Nowe Życie z Bogiem”. Był to czas słuchania Słowa Bożego, które rodzi w naszych sercach wiarę. Uczestnikami były między innymi osoby dorosłe przygotowujące się do przyjęcia sakramentu bierzmowania (w ramach Diecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego „Św. Pawła” prowadzonego przez naszą Wspólnotę). Każdy z nas potrzebuje odnowienia własnej wiary, spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, który jest naszym Jedynym Zbawicielem. Cieszymy się, że kolejne osoby mogły usłyszeć Dobrą Nowinę o zbawieniu.