Od 21 do 23 września nasza Wspólnota prowadziła Kurs Dawid w ramach formacji katechetów diecezji sandomierskiej. Był to już trzeci turnus formacyjny. Kurs odbywał się w Diecezjalnym Ośrodku Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej „AUGUSTIANUM” w Radomyślu. Słuchając Słowa Bożego, wpatrywaliśmy się w historię życia Dawida (pasterza, króla, proroka i grzesznika), gdyż jest ono przykładem, w jaki sposób Bóg może ukształtować nasze serce poprzez różne wydarzenia, tak by się ono Jemu podobało i odzwierciedlało Jego miłość.