Kurs Dawid

Od 20 do 22 kwietnia s. Samuela i s. Marianna prowadziły Kurs Dawid w ramach formacji katechetów diecezji sandomierskiej (drugi turnus). Kurs odbywał się w Diecezjalnym Ośrodku Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej „AUGUSTIANUM” w Radomyślu. Słuchając Słowa Bożego, wpatrywaliśmy się w historię życia Dawida (pasterza, króla, proroka i grzesznika), gdyż jest ono przykładem, w jaki sposób Bóg może ukształtować nasze serce poprzez różne wydarzenia, tak by się ono Jemu podobało i odzwierciedlało Jego miłość.

Kurs DawidKurs DawidKurs DawidKurs Dawid

Kurs DawidKurs Dawid