W dniach od 19 do 21 stycznia przeżywaliśmy w naszej Wspólnocie Kurs poświęcony modlitwie charyzmatycznej. Razem odkrywaliśmy, czym jest modlitwa przeżywana w duchu Pięćdziesiątnicy i jak należy czynnie w niej uczestniczyć. Poznawaliśmy treść modlitwy charyzmatycznej oraz zasady budowania jedności na modlitwie wspólnotowej. W tym czasie mogliśmy wspólnie uwielbiać Pana, odkrywając jak wielkim darem jest modlitwa osobista, wspólnotowa i liturgiczna.