Od 2 do 4 marca prowadziliśmy Kurs „Abba, Ojcze” dla Wspólnoty „Dobra Nowina”, działającej przy klasztorze Ojców Franciszkanów Konwentualnych we Wrocławiu. Zgłębialiśmy modlitwę „Ojcze nasz”, która jest Słowem Boga, Słowem o Bogu i Słowem do Boga. W tym czasie prosiliśmy Pana, jak Jego uczniowie, aby nauczył nas się modlić. Życzymy wszystkim uczestnikom, aby usłyszane treści wydały obfite owoce w postaci głębokiej zażyłości z Bogiem Ojcem.