Stowarzyszenie Życia Apostolskiego
„Koinonia św. Pawła” w Kielcach
zaprasza na Konferencję

 RADOŚĆ ŚWIĘTOŚCI: CHRZEŚCIJAŃSKIE ŚWIADECTWO
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

Chrystus Pan chce, abyśmy byli świętymi i oczekuje, że nie zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym. On nas powołuje do świętości – podobnie jak Bóg powołał Abrahama – i proponuje nam nowe życie, mówiąc: „Żyj ze Mną w zażyłości i bądź bez skazy” (Rdz 17,1), czyli bądź nieskazitelny, całkowicie oddany Panu, niepodzielony wewnętrznie…

Pozostaje nam jedynie wypełniać powołanie, aż do dnia powrotu Pana Jezusa, zgodnie ze słowami Apokalipsy: „A sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci” (Ap 22,11).

Poszczególne konferencje stanowią refleksję nad treścią Adhortacji Apostolskiej Ojca Świętego Franciszka „Gaudete et Exsultate” – „O powołaniu do świętości w świecie współczesnym”. Serdecznie zapraszamy.

 Sobota 06.10.2018r
Program:

9.00  Rozpoczęcie
9.15  Eucharystia – przewodniczy Ks. Bp A. Kaleta

10.00 Tematy

           Ks. Marian Królikowski (Koinonia św. Pawła)
           Chrześcijanie, „ci, którzy zostali uświęceni w Chrystusie”
           – dar i powołanie do świętości

           Ks. dr Paweł Tambor (Rektor WSD)
           Starzy i nowi nieprzyjaciele świętości: gnostycyzm i pelagianizm

11.40 – 12.00  Pauza

            o. Tomasz Rusiecki (Wikariusz Biskupi ds. Życia Konsekrowanego)
            Droga świętości, drogą błogosławieństw

             s. dr Samuela Klimas (Koinonia św. Pawła)
             Geniusz kobiecej świętości 

13.20 – 13.40 Pauza

           Ks. prof. Stanisław Dyk (KUL)
           Cechy świętości, czyli style ewangelizacji w świecie współczesnym

            Zakończenie: podsumowanie Konferencji

Udział w kosztach organizacyjnych: DOBROWOLNA OFIARA
Prosimy zgłaszać swój udział telefonicznie: 41/368 57 03; 606 124 328