28 grudnia Młodzie Ewangelizatorzy wraz z s. Kingą kolędowali w Domach Pomocy Społecznej w Kielcach: im. Brata Alberta oraz im. Jana III i Marysieńki Sobieskich. Głoszone teksty mówiły o cnotach, takich jak: wiara, nadzieja, miłość, umiarkowanie, męstwo, roztropność, sprawiedliwość. Chodziliśmy też do mieszkańców leżących w łóżkach, aby również im głosić Dobrą Nowinę i nieść dobre słowo. Cieszymy się, że możemy dzielić się z innymi naszym czasem i zaangażowaniem, by w taki sposób dawać ludziom radość.