W Uroczystość Objawienia Pańskiego, jak co roku, młodzi ewangelizatorzy udali się do mieszkańców naszej Parafii, aby ogłosić Dobrą Nowiną o narodzeniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tym razem przedstawiali różne zawody. Wszystkim mieszkańcom życzyli Bożego błogosławieństwa i pokoju. Z kolei młodzież odwiedziła Domy Pomocy Społecznej w Kielcach. Cieszymy się, że młodzież i dzieci – formujące się przy naszej Wspólnocie – są chętne do dzielenia się Dobrą Nowiną!