W Uroczystość Objawienia Pańskiego, jak co roku mali ewangelizatorzy udali się do mieszkańców naszej Parafii aby ogłosić Dobrą Nowiną o narodzeniu Pana. Tym razem przedstawiali owoce Ducha Świętego (miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie). Wszystkim mieszkańcom życzyli Bożego błogosławieństwa i pokoju.

 

 

 

 

 

Natomiast grupa Młodych Ewangelizatorów zorganizowała kolędowanie w Domach Pomocy Społecznej: Marysieńki i Jana III Sobieskiego oraz Brata Alberta. Młodzież ogłaszała Dobrą Nowinę o narodzeniu Zbawiciela, wcielając się w bohaterów z historii Polski. Wszyscy pensjonariusze chętnie zaangażowali się w śpiew kolęd. Następnie była możliwość odwiedzenia w pokojach osób leżących, które z radością przyjmowały młodych gości, młodzież  natomiast uczyła się dawać swój czas, zainteresowanie i słowo o miłości Boga ludziom starszym i chorym.