Od 21 do 23 listopada s. Franciszka i s. Iza głosiły Słowo Boże w więzieniu we Wrocławiu. Więźniowie z otwartością przyjmowali Dobrą Nowinę o bezwarunkowej miłości Boga naszego Ojca i o zbawieniu, które mamy w Jezusie Chrystusie. Mieli także okazję, by swoje życie powierzyć Jezusowi jako Jedynemu Panu.